>ANXA2 MGRQLAGCGDAGKKASFKMSTVHEILCKLSLEGDHSTPPSAYGSVKAYTNFDAERDALNI ETAIKTKGVDEVTIVNILTNRSNAQRQDIAFAYQRRTKKELASALKSALSGHLETVILGL LKTPAQYDASELKASMKGLGTDEDSLIEIICSRTNQELQEINRVYKEMYKTDLEKDIISD TSGDFRKLMVALAKGRRAEDGSVIDYELIDQDARDLYDAGVKRKGTDVPKWISIMTERSV PHLQKVFDRYKSYSPYDMLESIRKEVKGDLENAFLNLVQCIQNKPLYFADRLYDSMKGKG TRDKVLIRIMVSRSEVDMLKIRSEFKRKYGKSLYYYIQQDTKGDYQKALLYLCGGDD*