>AMBP MRSLGALLLLLSACLAVSAGPVPTPPDNIQVQENFNISRIYGKWYNLAIGSTCPWLKKIM DRMTVSTLVLGEGATEAEISMTSTRWRKGVCEETSGAYEKTDTDGKFLYHKSKWNITMES YVVHTNYDEYAIFLTKKFSRHHGPTITAKLYGRAPQLRETLLQDFRVVAQGVGIPEDSIF TMADRGECVPGEQEPEPILIPRVRRAVLPQEEEGSGGGQLVTEVTKKEDSCQLGYSAGPC MGMTSRYFYNGTSMACETFQYGGCMGNGNNFVTEKECLQTCRTVAACNLPIVRGPCRAFI QLWAFDAVKGKCVLFPYGGCQGNGNKFYSEKECREYCGVPGDGDEELLRFSN*