>ALG8 MAALTIATGTGNWFSALALGVTLLKCLLIPTYHSTDFEVHRNWLAITHSLPISQWYYEAT SEWTLDYPPFFAWFEYILSHVAKYFDQEMLNVHNLNYSSSRTLLFQRFSVIFMDVLFVYA VRECCKCIDGKKVGKELTEKPKFILSVLLLWNFGLLIVDHIHFQYNGFLFGLMLLSIARL FQKRHMEGAFLFAVLLHFKHIYLYVAPAYGVYLLRSYCFTANKPDGSIRWKSFSFVRVIS LGLVVFLVSALSLGPFLALNQLPQVFSRLFPFKRGLCHAYWAPNFWALYNALDKVLSVIG LKLKFLDPNNIPKASMTSGLVQQFQHTVLPSVTPLATLICTLIAILPSIFCLWFKPQGPR GFLRCLTLCALSSFMFGWHVHEKAILLAILPMSLLSVGKAGDASIFLILTTTGHYSLFPL LFTAPELPIKILLMLLFTIYSISSLKTLFRKEKPLFNWMETFYLLGLGPLEVCCEFVFPF TSWKVKYPFIPLLLTSVYCAVGITYAWFKLYVSVLIDSAIGKTKKQ*