>AKT2 MNEVSVIKEGWLHKRGEYIKTWRPRYFLLKSDGSFIGYKERPEAPDQTLPPLNNFSVAEC QLMKTERPRPNTFVIRCLQWTTVIERTFHVDSPDEREEWMRAIQMVANSLKQRAPGEDPM DYKCGSPSDSSTTEEMEVAVSKARAKVTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKATGRYYAM KILRKEVIIAKDEVAHTVTESRVLQNTRHPFLTALKYAFQTHDRLCFVMEYANGGELFFH LSRERVFTEERARFYGAEIVSALEYLHSRDVVYRDIKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEG ISDGATMKTFCGTPEYLAPEVLEDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHERLFE LILMEEIRFPRTLSPEAKSLLAGLLKKDPKQRLGGGPSDAKEVMEHRFFLSINWQDVVQK KLLPPFKPQVTSEVDTRYFDDEFTAQSITITPPDRYDSLGLLELDQRTHFPQFSYSASIR E*