>AKT1 MSDVAIVKEGWLHKRGEYIKTWRPRYFLLKNDGTFIGYKERPQDVDQREAPLNNFSVAQC QLMKTERPRPNTFIIRCLQWTTVIERTFHVETPEEREEWTTAIQTVADGLKKQEEEEMDF RSGSPSDNSGAEEMEVSLAKPKHRVTMNEFEYLKLLGKGTFGKVILVKEKATGRYYAMKI LKKEVIVAKDEVAHTLTENRVLQNSRHPFLTALKYSFQTHDRLCFVMEYANGGELFFHLS RERVFSEDRARFYGAEIVSALDYLHSEKNVVYRDLKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGI KDGATMKTFCGTPEYLAPEVLEDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHEKLFEL ILMEEIRFPRTLGPEAKSLLSGLLKKDPKQRLGGGSEDAKEIMQHRFFAGIVWQHVYEKK LSPPFKPQVTSETDTRYFDEEFTAQMITITPPDQDDSMECVDSERRPHFPQFSYSASGTA *