>AKR1C4 MDPKYQRVELNDGHFMPVLGFGTYAPPEVPRNRAVEVTKLAIEAGFRHIDSAYLYNNEEQ VGLAIRSKIADGSVKREDIFYTSKLWCTFFQPQMVQPALESSLKKLQLDYVDLYLLHFPM ALKPGETPLPKDENGKVIFDTVDLSATWEVMEKCKDAGLAKSIGVSNFNCRQLEMILNKP GLKYKPVCNQVECHPYLNQSKLLDFCKSKDIVLVAHSALGTQRHKLWVDPNSPVLLEDPV LCALAKKHKQTPALIALRYQLQRGVVVLAKSYNEQRIRENIQVFEFQLTSEDMKVLDGLN RNYRYVVMDFLMDHPDYPFSDEY*