>AKR1C1 MDSKYQCVKLNDGHFMPVLGFGTYAPAEVPKSKALEATKLAIEAGFRHIDSAHLYNNEEQ VGLAIRSKIADGSVKREDIFYTSKLWCNSHRPELVRPALERSLKNLQLDYVDLYLIHFPV SVKPGEEVIPKDENGKILFDTVDLCATWEAVEKCKDAGLAKSIGVSNFNRRQLEMILNKP GLKYKPVCNQVECHPYFNQRKLLDFCKSKDIVLVAYSALGSHREEPWVDPNSPVLLEDPV LCALAKKHKRTPALIALRYQLQRGVVVLAKSYNEQRIRQNVQVFEFQLTSEEMKAIDGLN RNVRYLTLDIFAGPPNYPFSDEY*