>AKR1B10 MATFVELSTKAKMPIVGLGTWKSPLGKVKEAVKVAIDAGYRHIDCAYVYQNEHEVGEAIQ EKIQEKAVKREDLFIVSKLWPTFFERPLVRKAFEKTLKDLKLSYLDVYLIHWPQGFKSGD DLFPKDDKGNAIGGKATFLDAWEAMEELVDEGLVKALGVSNFSHFQIEKLLNKPGLKYKP VTNQVECHPYLTQEKLIQYCHSKGITVTAYSPLGSPDRPWAKPEDPSLLEDPKIKEIAAK HKKTAAQVLIRFHIQRNVIVIPKSVTPARIVENIQVFDFKLSDEEMATILSFNRNWRACN VLQSSHLEDYPFNAEY*