>AKR1A1 MAASCVLLHTGQKMPLIGLGTWKSEPGQVKAAVKYALSVGYRHIDCAAIYGNEPEIGEAL KEDVGPGKAVPREELFVTSKLWNTKHHPEDVEPALRKTLADLQLEYLDLYLMHWPYAFER GDNPFPKNADGTICYDSTHYKETWKALEALVAKGLVQALGLSNFNSRQIDDILSVASVRP AVLQVECHPYLAQNELIAHCQARGLEVTAYSPLGSSDRAWRDPDEPVLLEEPVVLALAEK YGRSPAQILLRWQVQRKVICIPKSITPSRILQNIKVFDFTFSPEEMKQLNALNKNWRYIV PMLTVDGKRVPRDAGHPLYPFNDPY*