>AGPAT4 MDLAGLLKSQFLCHLVFCYVFIASGLIINTIQLFTLLLWPINKQLFRKINCRLSYCISSQ LVMLLEWWSGTECTIFTDPRAYLKYGKENAIVVLNHKFEIDFLCGWSLSERFGLLGGSKV LAKKELAYVPIIGWMWYFTEMVFCSRKWEQDRKTVATSLQHLRDYPEKYFFLIHCEGTRF TEKKHEISMQVARAKGLPRLKHHLLPRTKGFAITVRSLRNVVSAVYDCTLNFRNNENPTL LGVLNGKKYHADLYVRRIPLEDIPEDDDECSAWLHKLYQEKDAFQEEYYRTGTFPETPMV PPRRPWTLVNWLFWASLVLYPFFQFLVSMIRSGSSLTLASFILVFFVASVGVRWMIGVTE IDKGSAYGNSDSKQKLND*