>AGO1 MEAGPSGAAAGAYLPPLQQVFQAPRRPGIGTVGKPIKLLANYFEVDIPKIDVYHYEVDIK PDKCPRRVNREVVEYMVQHFKPQIFGDRKPVYDGKKNIYTVTALPIGNERVDFEVTIPGE GKDRIFKVSIKWLAIVSWRMLHEALVSGQIPVPLESVQALDVAMRHLASMRYTPVGRSFF SPPEGYYHPLGGGREVWFGFHQSVRPAMWKMMLNIDVSATAFYKAQPVIEFMCEVLDIRN IDEQPKPLTDSQRVRFTKEIKGLKVEVTHCGQMKRKYRVCNVTRRPASHQTFPLQLESGQ TVECTVAQYFKQKYNLQLKYPHLPCLQVGQEQKHTYLPLEVCNIVAGQRCIKKLTDNQTS TMIKATARSAPDRQEEISRLMKNASYNLDPYIQEFGIKVKDDMTEVTGRVLPAPILQYGG RNRAIATPNQGVWDMRGKQFYNGIEIKVWAIACFAPQKQCREEVLKNFTDQLRKISKDAG MPIQGQPCFCKYAQGADSVEPMFRHLKNTYSGLQLIIVILPGKTPVYAEVKRVGDTLLGM ATQCVQVKNVVKTSPQTLSNLCLKINVKLGGINNILVPHQRSAVFQQPVIFLGADVTHPP AGDGKKPSITAVVGSMDAHPSRYCATVRVQRPRQEIIEDLSYMVRELLIQFYKSTRFKPT RIIFYRDGVPEGQLPQILHYELLAIRDACIKLEKDYQPGITYIVVQKRHHTRLFCADKNE RIGKSGNIPAGTTVDTNITHPFEFDFYLCSHAGIQGTSRPSHYYVLWDDNRFTADELQIL TYQLCHTYVRCTRSVSIPAPAYYARLVAFRARYHLVDKEHDSGEGSHISGQSNGRDPQAL AKAVQVHQDTLRTMYFA*