>AGMO MKNPEAQQDVSVSQGFRMLFYTMKPSETSFQTLEEVPDYVKKATPFFISLMLLELVVSWI LKGKPPGRLDDALTSISAGVLSRLPSLFFRSIELTSYIYIWENYRLFNLPWDSPWTWYSA FLGVDFGYYWFHRMAHEVNIMWAGHQTHHSSEDYNLSTALRQSVLQIYTSWIFYSPLALF IPPSVYAVHLQFNLLYQFWIHTEVINNLGPLELILNTPSHHRVHHGRNRYCIDKNYAGVL IIWDKIFGTFEAENEKVVYGLTHPINTFEPIKVQFHHLFSIWTTFWATPGFFNKFSVIFK GPGWGPGKPRLGLSEEIPEVTGKEVPFSSSSSQLLKIYTVVQFALMLAFYEETFADTAAL SQVTLLLRVCFIILTLTSIGFLLDQRPKAAIMETLRCLMFLMLYRFGHLKPLVPSLSSAF EIVFSICIAFWGVRSMKQLTSHPWK*