>AGBL4_ENST00000371838 MAEGSQSAPEAGNDMGNDDAIGGNVSKYIVLPTGYCGQPKKGHLIFDACFESGNLGRVDQ VSEFEYDLFIRPDTCNPRFRVWFNFTVENVKESQRVIFNIVNFSKTKSLYRDGMAPMVKS TSRPKWQRLPPKNVYYYRCPDHRKNYVMSFAFCFDREEDIYQFAYCYPYTYTRFQHYLDS LQKRNMDYFFREQLGQSVQQRKLDLLTITSPDNLREGAEQKVVFITGRVHPGETPSSFVC QGIIDFLVSQHPIACVLREYLVFKIAPMLNPDGVYLGNYRCSLMGFDLNRHWLDPSPWVH PTLHGVKQLIVQMYNDPVSN*