>AGBL4_ENST00000334103 DNLREGAEQKVVFITGRVHPGETPSSFVCQGIIDFLVSQHPIACVLREYLVFKIAPMLNP DGVYLGNYRCSLMGFDLNRHWLDPSPWVHPTLHGVKQLIVQMYNDPKTSLEFYIDIHAHS TMMNGFMYGNIFEDEERFQRQAIFPKLLCQNAEDFSYSSTSFNRDAVKAGTGRRFLGGLL DHTSYCYTLEVSFYSYIISGTTAAVPYTEEAYMKLGRNVARTFLDYYRLNPVVEKVAIPM PRLRNKEIEVQRRKEKSPPYKHPLLRGPASNYPNSKGDKKSSVNHKDPSTPF*