>AGBL4 MAEGSQSAPEAGNDMGNDDAIGGNVSKYIVLPTGYCGQPKKGHLIFDACFESGNLGRVDQ VSEFEYDLFIRPDTCNPRFRVWFNFTVENVKESQRVIFNIVNFSKTKSLYRDGMAPMVKS TSRPKWQRLPPKNVYYYRCPDHRKNYVMSFAFCFDREEDIYQFAYCYPYTYTRFQHYLDS LQKRNMDYFFREQLGQSVQQRKLDLLTITSPDNLREGAEQKVVFITGRVHPGETPSSFVC QGIIDFLVSQHPIACVLREYLVFKIAPMLNPDGVYLGNYRCSLMGFDLNRHWLDPSPWVH PTLHGVKQLIVQMYNDPKTSLEFYIDIHAHSTMMNGFMYGNIFEDEERFQRQAIFPKLLC QNAEDFSYSSTSFNRDAVKAGTGRRFLGGLLDHTSYCYTLEVSFYSYIISGTTAAVPYTE EAYMKLGRNVARTFLDYYRLNPVVEKVAIPMPRLRNKEIEVQRRKEKSPPYKHPLLRGPA SNYPNSKGDKKSSVNHKDPSTPF*