>ADIPOR1 MSSHKGSVVAQGNGAPASNREADTVELAELGPLLEEKGKRVIANPPKAEEEQTCPVPQEE EEEVRVLTLPLQAHHAMEKMEEFVYKVWEGRWRVIPYDVLPDWLKDNDYLLHGHRPPMPS FRACFKSIFRIHTETGNIWTHLLGFVLFLFLGILTMLRPNMYFMAPLQEKVVFGMFFLGA VLCLSFSWLFHTVYCHSEKVSRTFSKLDYSGIALLIMGSFVPWLYYSFYCSPQPRLIYLS IVCVLGISAIIVAQWDRFATPKHRQTRAGVFLGLGLSGVVPTMHFTIAEGFVKATTVGQM GWFFLMAVMYITGAGLYAARIPERFFPGKFDIWFQSHQIFHVLVVAAAFVHFYGVSNLQE FRYGLEGGCTDDTLL*