>ADI1_ENST00000382093 MSVKSSKLMFLCHGSSRSLHSGSLTSCNTGVCCSLDADKYENDPELEKIRRERNYSWMDI ITICKDKLPNYEEKIKMFYEEHLHLDDEIRYILDGSGYFDVRDKEDQWIRIFMEKGDMVT LPAGIYHRFTVDEKNYTKAMRLFVGEPVWTAYNRPADHFEARGQYVKFLAQTA*