>ADI1 MVQAWYMDDAPGDPRQPHRPDPGRPVGLEQLRRLGVLYWKLDADKYENDPELEKIRRERN YSWMDIITICKDKLPNYEEKIKMFYEEHLHLDDEIRYILDGSGYFDVRDKEDQWIRIFME KGDMVTLPAGIYHRFTVDEKNYTKAMRLFVGEPVWTAYNRPADHFEARGQYVKFLAQTA*