>ADAP1 MFQFVFSRVYCINPARRKWKEFEKMLGCAEEGHASLGRDPDWASYTLGVFICLSCSGIHR NIPQVSKVKSVRLDAWEEAQVEFMASHGNDAARARFESKVPSFYYRPTPSDCQLLREQWI RAKYERQEFIYPEKQEPYSAGYREGFLWKRGRDNGQFLSRKFVLTEREGALKYFNRNDAK EPKAVMKIEHLNATFQPAKIGHPHGLQVTYLKDNSTRNIFIYHEDGKEIVDWFNALRAAR FHYLQVAFPGAGDADLVPKLSRNYLKEGYMEKTGPKQTEGFRKRWFTMDDRRLMYFKDPL DAFARGEVFIGSKESGYTVLHGFPPSTQGHHWPHGITIVTPDRKFLFACETESDQREWVA AFQKAVDRPMLPQEYAVEAHFKHKP*