>ACY3 MCSLPVPREPLRRVAVTGGTHGNEMSGVYLARHWLHAPAELQRASFSAVPVLANPAATSG CRRYVDHDLNRTFTSSFLNSRPTPDDPYEVTRARELNQLLGPKASGQAFDFVLDLHNTTA NMGTCLIAKSSHEVFAMHLCRHLQLQYPELSCQVFLYQRSGEESYNLDSVAKNGLGLELG PQPQGVLRADIFSRMRTLVATVLDFIELFNQGTAFPAFEMEAYRPVGVVDFPRTEAGHLA GTVHPQLQDRDFQPLQPGAPIFQMFSGEDLLYEGESTVYPVFINEAAYYEKGVAFVQTEK FTFTVPAMPALTPAPSPAS*