>ACPP MRAAPLLLARAASLSLGFLFLLFFWLDRSVLAKELKFVTLVFRHGDRSPIDTFPTDPIKE SSWPQGFGQLTQLGMEQHYELGEYIRKRYRKFLNESYKHEQVYIRSTDVDRTLMSAMTNL AALFPPEGVSIWNPILLWQPIPVHTVPLSEDQLLYLPFRNCPRFQELESETLKSEEFQKR LHPYKDFIATLGKLSGLHGQDLFGIWSKVYDPLYCESVHNFTLPSWATEDTMTKLRELSE LSLLSLYGIHKQKEKSRLQGGVLVNEILNHMKRATQIPSYKKLIMYSAHDTTVSGLQMAL DVYNGLLPPYASCHLTELYFEKGEYFVEMYYRNETQHEPYPLMLPGCSPSCPLERFAELV GPVIPQDWSTECMTTNSHQVLKVIFAVAFCLISAVLMVLLFIHIRRGLCWQRESYGNI*