>ACP6 MITGVFSMRLWTPVGVLTSLAYCLHQRRVALAELQEADGQCPVDRSLLKLKMVQVVFRHG ARSPLKPLPLEEQVEWNPQLLEVPPQTQFDYTVTNLAGGPKPYSPYDSQYHETTLKGGMF AGQLTKVGMQQMFALGERLRKNYVEDIPFLSPTFNPQEVFIRSTNIFRNLESTRCLLAGL FQCQKEGPIIIHTDEADSEVLYPNYQSCWSLRQRTRGRRQTASLQPGISEDLKKVKDRMG IDSSDKVDFFILLDNVAAEQAHNLPSCPMLKRFARMIEQRAVDTSLYILPKEDRESLQMA VGPFLHILESNLLKAMDSATAPDKIRKLYLYAAHDVTFIPLLMTLGIFDHKWPPFAVDLT MELYQHLESKEWFVQLYYHGKEQVPRGCPDGLCPLDMFLNAMSVYTLSPEKYHALCSQTQ VMEVGNEE*