>ACOT2_ENST00000622407 MAATLILEPAGRCCWDEPVRIAVRGLAPEQPVTLRASLRDEKGALFQAHARYRADTLGEL DLERAPALGGSFAGLEPMGLLWALEPEKPLVRLVKRDVRTPLAVELEVLDGHDPDPGRLL CQTRHERYFLPPGVRREPVRVGRVRGTLFLPPEPGPFPGIVDMFGTGGGLLEYRASLLAG KGFAVMALAYYNYEDLPKTMETLHLEYFEEAMNYLLSHPEVKGPGVGLLGISKGGELCLS MASFLKGITAAVVINGSVANVGGTLHYKGETLPPVGVNRNRIKVTKDGYADIVDVLNSPL EGPDQKSFIPVERAESTFLFLVGQDDHNWKSEFYANEACKRLQAHGRRKPQIICYPETGH YIEPPYFPLCRASLHALVGSPIIWGGEPRAHAMAQVDAWKQLQTFFHKHLGGHEGTIPSK V*