>ACKR3 MDLHLFDYSEPGNFSDISWPCNSSDCIVVDTVMCPNMPNKSVLLYTLSFIYIFIFVIGMI ANSVVVWVNIQAKTTGYDTHCYILNLAIADLWVVLTIPVWVVSLVQHNQWPMGELTCKVT HLIFSINLFGSIFFLTCMSVDRYLSITYFTNTPSSRKKMVRRVVCILVWLLAFCVSLPDT YYLKTVTSASNNETYCRSFYPEHSIKEWLIGMELVSVVLGFAVPFSIIAVFYFLLARAIS ASSDQEKHSSRKIIFSYVVVFLVCWLPYHVAVLLDIFSILHYIPFTCRLEHALFTALHVT QCLSLVHCCVNPVLYSFINRNYRYELMKAFIFKYSAKTGLTKLIDASRVSETEYSALEQS TK*