>ACKR2 MAATASPQPLATEDADSENSSFYYYDYLDEVAFMLCRKDAVVSFGKVFLPVFYSLIFVLG LSGNLLLLMVLLRYVPRRRMVEIYLLNLAISNLLFLVTLPFWGISVAWHWVFGSFLCKMV STLYTINFYSGIFFISCMSLDKYLEIVHAQPYHRLRTRAKSLLLATIVWAVSLAVSIPDM VFVQTHENPKGVWNCHADFGGHGTIWKLFLRFQQNLLGFLLPLLAMIFFYSRIGCVLVRL RPAGQGRALKIAAALVVAFFVLWFPYNLTLFLHTLLDLQVFGNCEVSQHLDYALQVTESI AFLHCCFSPILYAFSSHRFRQYLKAFLAAVLGWHLAPGTAQASLSSCSESSILTAQEEMT GMNDLGERQSENYPNKEDVGNKSA*