>ACER1 MPSIFAYQSSEVDWCESNFQYSELVAEFYNTFSNIPFFIFGPLMMLLMHPYAQKRSRYIY VVWVLFMIIGLFSMYFHMTLSFLGQLLDEIAILWLLGSGYSIWMPRCYFPSFLGGNRSQF IRLVFITTVVSTLLSFLRPTVNAYALNSIALHILYIVCQEYRKTSNKELRHLIEVSVVLW AVALTSWISDRLLCSFWQRIHFFYLHSIWHVLISITFPYGMVTMALVDANYEMPGETLKV RYWPRDSWPVGLPYVEIRGDDKDC*