>ABLIM3_ENST00000326685 MNTSIPYQQNPYNPRGSSNVIQCYRCGDTCKGEVVRVHNNHFHIRCFTCQVCGCGLAQSG FFFKNQEYICTQDYQQLYGTRCDSCRDFITGEVISALGRTYHPKCFVCSLCRKPFPIGDK VTFSGKECVCQTCSQSMASSKPIKIRGPSHCAGCKEEIKHGQSLLALDKQWHVSCFKCQT CSVILTGEYISKDGVPYCESDYHAQFGIKCETCDRYISGRVLEAGGKHYHPTCARCVRCH QMFTEGEEMYLTGSEVWHPICKQAARAEKKLKHRRTSETSISPPGSSIGSPNRVICDIYE NLDLRQRRASSPGYIDSPTYSRQGMSPTFSRSPHHYYRSAGDSNIYRKPPIYKRHGDLST ATKSKTSEDISQTSKYSPIYSPDPYYASESEYWTYHGSPKVPRARRFSSGGEEDDFDRSM HKLQSGIGRLILKEEMKARSSSYADPWTPPRSSTSSREALHTAGYEMSLNGSPRSHYLAD SDPLISKSASLPAYRRNGLHRTPSADLFHYDSMNAVNWGMREYKIYPYELLLVTTRGRNR LPKDVDRTRLERHLSQEEFYQVFGMTISEFDRLALWKRNELKKQARLF*